fbpx

Khóa học online

2022-06-01T15:02:04+07:00

Cung cấp những hiểu biết cơ bản về khung mô hình kinh doanh của Osterwalder và Pigneur là một giải pháp đơn giản giúp phát triển tư duy bằng hình ảnh trên một tờ giấy thành khung mô hình kinh doanh.

2022-06-01T15:05:32+07:00

Nghiên cứu của Bain & Company chỉ ra rằng chỉ có 12% doanh nghiệp thành công khi thực hiện quá trình thay đổi. Khóa học "Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp" chính là giải pháp cho bạn và doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này.

2021-09-01T14:58:26+07:00

Khóa học “Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức sự kiện” sẽ giúp bạn có thể lập kế hoạch và tổ chức những sự kiện hấp dẫn, từ những sự kiện quy mô nhỏ được tổ chức trong căn phòng hội thảo đến những lễ kỷ niệm hoành tráng với quy mô hàng nghìn người.

2022-06-01T15:14:00+07:00

Khoá học "Kỹ năng tuyển dụng và đánh giá nhân viên" sẽ cung cấp cho bạn nền tảng tốt để thực hiện việc tuyển dụng hiệu quả và duy trì nhân viên, giúp bạn luôn có đủ nguồn lực cần thiết để triển khai và thực hiện những chiến lược, mục tiêu của công ty.

Go to Top