Project Description

Course Purpose BẠN CÓ ĐANG MONG MUỐN:

 • Gây dựng một doanh nghiệp mới

 • Có nền tảng kiến thức vững vàng về tạo lập mô hình kinh doanh

 • Thiết lập mối tương quan giữa chi phí và doanh thu

 • Thẩm định được tính khả thi về kinh tế của ý tưởng

Khóa học “Tạo lập mô hình kinh doanh” sẽ giúp bạn bằng cách cung cấp cho bạn những hiểu biết cơ bản về khung mô hình kinh doanh của Osterwalder và Pigneur là một giải pháp đơn giản giúp bạn phát triển tư duy bằng hình ảnh trên một tờ giấy thành khung mô hình kinh doanh.

Sở hữu khóa học chỉ với:

784,000đ 980,000
ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY
ƯU ĐÃI CÓ HẠN
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Mua ngay

KHÓA HỌC DÀNH CHO AI?

Những doanh nhân

Mong muốn gây dựng một doanh nghiệp mới

rocket icon

Doanh nhân có tầm nhìn và khả năng sáng tạo

Mong muốn đứng lên để thách thức mô hình kinh doanh cũ đã lỗi thời

target icon

Các cá nhân quan tâm đến kinh doanh

Mong muốn có nền tảng kiến thức vững vàng về tạo lập mô hình kinh doanh.

Course Purpose KHÓA HỌC GIÚP NGƯỜI HỌC TRÌNH BÀY ĐƯỢC CÁCH:

 • Xác định được chín thành tố trong mô hình kinh doanh của bạn

 • Thiết kế mô hình kinh doanh theo nguyên tắc đã được chứng minh

 • Cải tiến mô hình kinh doanh

 • Phân tích ưu, nhược, cơ hội và nguy cơ của mỗi thành tố trong mô hình kinh doanh

 • Cách sử dụng chiến lược đại dương xanh cho một mô hình kinh doanh

 • Cách sử dụng quy trình năm giai đoạn để thiết kế mô hình kinh doanh hiệu quả

Tạo lập mô hình kinh doanh
Mua ngay

NỘI DUNG KHÓA HỌC (27 bài học)

1. Chín thành tố trong mô hình kinh doanh

 • Xác định phân khúc khách hàng như thế nào

 • Làm thế nào để xác định các kênh kinh doanh?

 • Công ty của bạn thiết lập quan hệ với khách hàng như thế nào?

  ……

2. Những mô hình kinh doanh hiệu quả

 • Mô hình kinh doanh của ngân hàng tư nhân

 • Mô hình kinh doanh của ngành truyền thông di động

 • Mô hình kinh doanh của Lego

 • Mô hình kinh doanh của Google

 • Mô hình kinh doanh của Skype

 • Mô hình kinh doanh bảo hiểm

3. Thiết kế mô hình kinh doanh của bạn

 • Amazon đánh giá tổng thể mô hình kinh doanh như thế nào?

 • Sử dụng SWOT để đánh giá chi tiết về ưu, nhược điểm, cơ hội và nguy cơ của mỗi thành tố

 • Sử dụng chiến lược đại dương xanh cho một mô hình kinh doanh như thế nào?

 • Mô hình kinh doanh hợp nhất hai chiến lược của Nespresso

Sở hữu khóa học chỉ với:

784,000đ 980,000
ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY
ƯU ĐÃI CÓ HẠN
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Mua ngay