fbpx

Phát triển bản thân

2022-06-02T21:14:44+07:00

Chúng ta đều chỉ có 24 giờ mỗi ngày, do đó thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng thời gian trong ngày. Khóa học “Quản lý thời gian và năng suất” được thiết kế để giúp bạn có thể thực hiện từng bước nhỏ và tiến bộ

Go to Top