mobile idea iconHệ thống học tập (LMS) trên nền tảng Cloud

 • Hệ thống học tập trên nền tảng điện toán đám mây. Doanh nghiệp không cần tự triển khai hệ thống LMS độc lập tốn kém chi phí và nguồn lực
 • Đáp ứng đầy đủ các tính năng cần thiết để quản lý hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp

 • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống nhân sự hiện tại thông qua API

Tích hợp kho nội dung bài học Microlearning của Agilearn

 • Kho nội dung với hàng ngàn bài học tiêu chuẩn được xây dựng theo triết lý Agile Microlearning

 • Nội dung các khóa học đa dạng về chủ đề, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho nhiều loại đối tượng từ nhân viên mới đến cấp quản lý trong doanh nghiệp

 • Trải nghiệm học tập đơn giản, giảm áp lực đối với người học

Lợi ích của Agilearn Cloud

Xây dựng chương trình đào tạo

 • Sử dụng nguồn học liệu với hơn 1000 bài học của Agilearn

 • Update các tài liệu đào tạo của doanh nghiệp lên hệ thống

 • Xây dựng lớp học và thiết kế lộ trình đào tạo riêng cho từng lớp
 • Thiết kế chương trình học kết hợp hoạt động đa dạng và sự tham gia của giảng viên nội bộ

Quản lý học tập

 • GIao nhiệu vụ học tập cho học viên và theo dõi thực hiện
 • Quản lý lớp học: tạo cảm xúc thi đua lành mạnh, mạng xã hội nội bộ trong lớp học
 • Quản lý tài khoản học viên nội bộ

 • Tự động nhắc nhở tiến độ học tập của học viên

Báo cáo chi tiết

 • Báo cáo tự động qua email

 • Xuất báo cáo học tập từ hệ thống

 • Thống kê & báo cáo chi tiết thời lượng, tần suất học tập

Một số khóa học của chúng tôi

Khóa học Đột phá năng suất cá nhân
Khóa học Kỹ năng tiếp cận khách hàng qua điện thoại
Khóa học Thị trường và xu hướng bất động sản Việt Nam