Khách hàng tiêu biểu của Agilearn

Agilearn cung cấp giải pháp

Agilearn Cloud

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Cung cấp cho doanh nghiệp hệ thống quản lý học tập (LMS), bao gồm tài khoản người học, tài khoản người tổ chức đào tạo cùng nhiều nội dung và trải nghiệm học tập.

Giải pháp nội dung Agilearn

NỘI DUNG HỌC TẬP SỐ HÓA

Nội dung học tập đa dạng các lĩnh vực, được chuyên gia của Học viện Agile nghiên cứu và phát triển phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và xu thế đào tạo mới nhất.

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Tổ chức đào tạo chuyên nghiệp từ hệ thống học tập, nội dung và các Seminar với khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực và trợ lý học tập đến từ Agilearn.

CÁC KHÓA HỌC DÀNH CHO CÁ NHÂN

Thư viện khóa học ở nhiều lĩnh vực, hoàn toàn bằng tiếng Việt cùng triết lý Agile Microlearning với các bài học ngắn 2-7 phút, có tính thực tiễn cao và dễ dàng áp dụng.

Agilearn giúp gì cho doanh nghiệp của bạn?

Dễ dàng đạt mục tiêu học tập và phát triển

Giải pháp Agilearn Cloud và kho nội dung tiêu chuẩn được xây dựng dưới dạng Microlearning, cho phép các tổ chức bị hạn chế nguồn lực xây dựng hoạt động đào tạo dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

Gắn kết nhân viên qua hoạt động đào tạo

Các bài học của Agilearn gần gũi với người học, thời lượng nhỏ, dễ dàng áp dụng vào thực tế công việc, giúp giảm áp lực cho người học. Đồng thời dễ dàng xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhân sự.

Duy trì lợi thế và mở rộng doanh nghiệp

Trong môi trường kinh doanh biến động, học tập liên tục và xây dựng tổ chức học tập là điều kiện giúp doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh đồng thời giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực đội ngũ nhân sự.

Tiết kiệm chi phí xây dựng nội dung

Cho phép doanh nghiệp tiết kiệm chi phí xây dựng nội dung đào tạo thông qua việc khai thác kho nội dung Microlearning sẵn có của Agilearn, chuyển đổi các nội dung đào tạo sang bài học số.

Khóa học nổi bật

Học phí: 899,000đ

Ưu đãi đặc biệt. Chỉ còn:

399,000đ 899,000
XEM CHI TIẾT