Khách hàng tiêu biểu của Agilearn

Agilearn cung cấp giải pháp

Agilearn Cloud

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP

Cung cấp cho doanh nghiệp hệ thống quản lý học tập (LMS), bao gồm tài khoản người học, tài khoản người tổ chức đào tạo cùng nhiều nội dung và trải nghiệm học tập.

SỐ HÓA NỘI DUNG

Số hóa các tài liệu theo nhu cầu của doanh nghiệp dưới các hình thức video hoạt họa, video có giảng viên hoặc tài liệu trực quan với chi phí hợp lí, giúp trải nghiệm học tập trở nên thú vị.

CÁC KHÓA HỌC CÁ NHÂN

Thư viện khóa học hoàn toàn bằng tiếng Việt cùng triết lý Agile Microlearning. Khóa học ở nhiều lĩnh vực, với các bài học ngắn 2-7 phút, có tính thực tiễn cao và khả năng áp dụng ngay.

Agilearn giúp gì cho doanh nghiệp của bạn?

Khóa học nổi bật