• BẠN ĐANG GẶP VẤN ĐỀ:

 • Cảm thấy không thoải mái và mơ hồ trước sự thay đổi

 • Đội ngũ chưa sẵn sàng đối diện khó khăn sắp tới

 • Phương pháp quản lý thường ngày không còn phù hợp

 • Nhà quản lý biết mình không thể ngồi im, mãi làm theo những cách cũ nhưng không dám hành động

 • Lo lắng vì trong thời kỳ khủng hoảng, mọi quyết định thiếu sáng suốt đều tiềm ẩn khả năng gây đổ vỡ lớn

Bạn cảm thấy Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp thật khó khăn?

Quản lý sự thay đổi chưa bao giờ là một công việc đơn giản. Nghiên cứu của Bain & Company chỉ ra rằng chỉ có 12% doanh nghiệp thành công khi thực hiện quá trình thay đổi. Ở một nghiên cứu khác, trong trạng thái khủng hoảng, con người mất 80% khả năng phân tích thông tin.

Khóa học “Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp” chính là giải pháp cho bạn và doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này.

Sở hữu khóa học chỉ với:

784,000đ 980,000
ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY
ƯU ĐÃI CÓ HẠN
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Course Purpose KHÓA HỌC MANG LẠI ĐIỀU GÌ?

 • Hiểu được khái niệm quản lý sự thay đổi và tầm quan trọng của nó đối với tổ chức

 • Biết cách lập kế hoạch và thực hiện thành công quá trình thay đổi

 • Xác định được những biến động do thay đổi gây ra

 • Nắm được cách để giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra khi thực hiện thay đổi

 • Xác định được vai trò của các bên trong giai đoạn thay đổi và chuyển tiếp trong tổ chức

 • Biết cách động viên và khuyến khích mọi người vượt qua giai đoạn thay đổi

NỘI DUNG KHÓA HỌC (41 bài học)

1. Hiểu về sự thay đổi và chuyển tiếp

 • Tâm lý học về quản lý sự thay đổi

 • Năm cấp độ của quản lý sự thay đổi trong tổ chức

 • BA giai đoạn của sự chuyển tiếp

  …………

2. Chuẩn bị trước khi tiến hành thay đổi

 • Tại sao sự thay đổi trong tổ chức thất bại?

 • Xác định chỗ đứng của nhân viên trong khuynh hướng thay đổi

 • Xác định những người chống đối trong tổ chức của bạn

  …………

3. Thực hiện thay đổi

 • Bảy bước để thay đổi

 • Tranh thủ sự hỗ trợ và tham gia của những người chính yếu

 • Lập kế hoạch thay đổi

 • Tầm quan trọng của giao tiếp không ngừng khi thực hiện thay đổi

  …………

4. Thích nghi và hướng tới sự thay đổi liên tục

 • Các giai đoạn phản ứng đối với sự thay đổi

 • Áp dụng mô hình ADKAR để giúp nhân viên đối phó với sự thay đổi

 • Lý thuyết chữ U trong quản lý sự thay đổi của tổ chức

  …………

4. Một cách thay đổi theo Lean

 • Mười bước giúp doanh nghiệp chuyển đổi Agile thành công

 • Khung phương pháp quản lý sự thay đổi của Lean

 • Xây dựng thói quen cải tiến liên tục Kata

  …………

Sở hữu khóa học chỉ với:

784,000đ
ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY
ƯU ĐÃI CÓ HẠN
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec