fbpx

Lãnh đạo 4.0

2022-06-01T15:05:32+07:00

Nghiên cứu của Bain & Company chỉ ra rằng chỉ có 12% doanh nghiệp thành công khi thực hiện quá trình thay đổi. Khóa học "Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp" chính là giải pháp cho bạn và doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này.

2023-02-08T15:01:30+07:00

Khóa học kết hợp hài hoà giữa tư duy Agile, tư duy tinh gọn, các phương pháp, công cụ quản lý hiện đại giúp doanh nghiệp đảm bảo việc quản lý mục tiêu, việc phối hợp giữa các cá nhân trong tổ chức được diễn ra xuyên suốt, tập trung vào các nỗ lực đóng góp của cá nhân, nhóm, tổ chức

Go to Top