fbpx

Highlight

2023-02-08T15:01:30+07:00

Khóa học kết hợp hài hoà giữa tư duy Agile, tư duy tinh gọn, các phương pháp, công cụ quản lý hiện đại giúp doanh nghiệp đảm bảo việc quản lý mục tiêu, việc phối hợp giữa các cá nhân trong tổ chức được diễn ra xuyên suốt, tập trung vào các nỗ lực đóng góp của cá nhân, nhóm, tổ chức

2022-06-02T21:14:44+07:00

Chúng ta đều chỉ có 24 giờ mỗi ngày, do đó thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng thời gian trong ngày. Khóa học “Quản lý thời gian và năng suất” được thiết kế để giúp bạn có thể thực hiện từng bước nhỏ và tiến bộ

Go to Top