Project Description

Course Purpose BẠN CÓ MUỐN:

 • Biết thêm nhiều kiến thức tài chính để giúp bạn thực hiện nhiệm vụ tốt hơn

 • Công ty bạn đi lên và tạo ra nhiều lợi nhuận

 • Có được những số liệu cần thiết để ra quyết định tốt hơn

 • Xác định được sản phẩm hay dịch vụ có khả năng đem lại lợi nhuận cao nhất.

Khóa học “Tài chính và đầu tư” sẽ đem lại cho bạn những gì cần biết về vận dụng thông tin và các khái niệm tài chính. Từ đó, giúp bạn có cơ sở để hoạch định và đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả hơn.

Sở hữu khóa học chỉ với:

784,000đ 980,000
ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY
ƯU ĐÃI CÓ HẠN
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Mua ngay

KHÓA HỌC DÀNH CHO AI?

Các nhà quản lý

Mong muốn vận dụng thông tin và khái niệm tài chính để hoạch định và đưa ra những quyết định kinh doanh hiệu quả

target icon

Các cá nhân

Mong muốn tìm hiểu và làm chủ được các khái niệm tài chính, đầu tư

Course Purpose KHÓA HỌC SẼ GIÚP BẠN?

 • Nắm được các khái niệm tài chính căn bản

 • Mô tả được cách vận dụng thông tin và khái niệm tài chính một cách chính xác để hoạch định và đưa ra những quyết định kinh doanh hiệu quả hơn

tai-chinh-dau-tu-0
Mua ngay

NỘI DUNG KHÓA HỌC (28 bài học)

1. Các báo cáo tài chính căn bản trong doanh nghiệp

 • Đọc bảng cân đối kế toán như thế nào?

 • Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua báo cáo thu nhập

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp cho bạn những thông tin gì?

2. Đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 • Xác định tỉ suất sinh lợi của doanh nghiệp như thế nào?

 • Đánh giá mức độ hiệu quả của một tổ chức trong việc sử dụng tài sản

 • Xem xét khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp

 • Bốn quan điểm để đánh giá hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp

3. Các nguyên tắc quản lý kế toán cần biết

 • Kế toán tiền và Kế toán dồn tích là gì?

 • Kế toán hàng tồn kho

 • Xác định khấu hao để quản lí hiệu quả

 • Kế toán cho thuê

 • Kế toán chi phí trong doanh nghiệp

4. Cấp vốn trong doanh nghiệp

 • Chuẩn bị vốn cho công ty khởi nghiệp của bạn

 • Cấp vốn để phát triển doanh nghiệp hiệu quả

 • Các hình thức cấp vốn bên ngoài bạn cần biết

 • Đánh giá quá trình cấp vốn theo vòng đời công ti như thế nào?

5. Dự báo tương lai của doanh nghiệp

 • Ngân sách trong doanh nghiệp để làm gì?

 • Các loại ngân sách bạn cần biết

 • Chuẩn bị ngân sách tổng thể trong doanh nghiệp

 • Cân nhắc yếu tố con người khi dự thảo ngân sách

6. Ra quyết định quản lý doanh nghiệp hiệu quả

 • Phân tích chi phí – lợi ích của một cuộc đầu tư như thế nào?

 • Doanh nghiệp mất bao lâu để hoàn vốn?

 • Hiện giá thuần của doanh nghiệp

 • Thẩm định doanh nghiệp dựa trên tài sản

Sở hữu khóa học chỉ với:

784,000đ 980,000
ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY
ƯU ĐÃI CÓ HẠN
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Mua ngay