lãnh đạo

2023-02-08T15:01:30+07:00

Khóa học kết hợp hài hoà giữa tư duy Agile, tư duy tinh gọn, các phương pháp, công cụ quản lý hiện đại giúp doanh nghiệp đảm bảo việc quản lý mục tiêu, việc phối hợp giữa các cá nhân trong tổ chức được diễn ra xuyên suốt, tập trung vào các nỗ lực đóng góp của cá nhân, nhóm, tổ chức

Go to Top