NHỮNG CON SỐ BÁO ĐỘNG

Theo tổ chức Y tế thế giới, có hơn 100 triệu người bị rối loạn sức khỏe tâm thần ở Tây Thái Bình Dương. Riêng rối loạn trầm cảm là nguyên nhân gây ra 5,73% gánh nặng bệnh tật ở khu vực này.

Theo tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), thế giới thiệt hại 1.000 tỷ USD mỗi năm do suy giảm năng suất bởi vấn đề sức khỏe tâm thần. Và cứ 1 USD đầu tư chăm sóc sức khỏe tâm thần sẽ giúp gia tăng 4 USD năng suất làm việc.

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc 10 chứng rối loạn tâm thần phổ biến là 14,2%, tương đương 14 triệu người, trong đó riêng rối loạn trầm cảm chiếm 2,45%. Tỷ lệ tự sát là 5,87 trên 100.000 dân – Thống kê của Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG TÀI LIỆU

“SỨC KHỎE TÂM THẦN – NHỮNG ĐIỀU PHẢI BIẾT”