Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thực sự làm đảo lộn các chiến lược kinh doanh truyền thống?

  • 90% các CEO tin rằng nền kinh tế kỹ thuật số sẽ tác động đến ngành công nghiệp của họ

  • NHƯNG chưa đến 15% đang thực hiện chiến lược kỹ thuật số (Mit Sloan và Capgemini)

  • Ít nhất 40% doanh nghiệp sẽ chết trong 10 năm tới nếu không tìm ra cách chuyển đổi công ty thích ứng với công nghệ mới (John Chambers – Chủ tịch điều hành Cisco System)

Một câu hỏi cấp bách cần trả lời đối với các doanh nghiệp là: Chúng ta cần điều chỉnh và chuyển đổi như thế nào trong thời đại số?

Chuyển đổi số giống như biến đổi khí hậu của thế giới kinh doanh và khi doanh nghiệp của bạn đang chạy đua trong đó, nó không thể tránh được sức ảnh hưởng. Về bản chất, CĐS chính là chuyển đổi doanh nghiệp, cụ thể hơn là chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. “Cẩm nang chuyển đổi số” sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức căn bản thiết yếu hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thành công.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG “CẨM NANG CHUYỂN ĐỔI SỐ