Entries by Nguyễn Quang Huy

, ,

Microlearning có thể giúp xóa bỏ nạn đói thời gian!

Rất nhiều doanh nghiệp đang khao khát trỗi dậy trước ảnh hưởng của COVID-19. Họ cần tổ chức lại với văn hóa học tập mạnh mẽ hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào đào tạo trực tuyến (elearning). Trong bối cảnh cắt giảm biên chế, những thay đổi đáng kể trong quy trình làm việc, […]

Khởi nghiệp xuyên khủng hoảng

Phát triển khách hàng là yếu tố sống còn đối với mọi startup. Theo phân tích của CB Insights, có tới 42% các Startup thất bại vì không tìm được thị trường hay khách hàng cho sản phẩm của mình. Trong bối cảnh biến động cực độ do tác động của Covid, phát triển khách […]

4 hiểu lầm về chuyển đổi số phổ biến nhất mọi doanh nghiệp cần biết

Để tiếp tục có những bước phát triển đột phá trong giai đoạn mới, thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển, vượt ra khỏi bẫy thu nhập trung bình, bắt buộc chúng ta phải có những nỗ lực, quyết tâm mới để bứt phá. Một trong những giải pháp căn cơ, nền tảng […]