tư duy chiến lược

OKR CÁ NHÂN?

Trong tiếng Anh chúng ta có hai khái niệm rất khác nhau là Individual OKR (liên quan đến công việc) và Personal OKR (liên quan đến cuộc sống cá nhân của bạn). Nhưng thật đáng tiếc là khi dịch sang tiếng Việt thì nhiều tài liệu lại không làm rõ được hai khái niệm đó, dẫn đến nhầm lẫn và cách hiểu sai.

Trong tài liệu Agilearn gửi tặng bạn lần này, chúng ta sẽ dùng cái tên OKR cá nhân để chỉ personal OKR, tức OKR dành cho cuộc sống cá nhân của bạn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG TÀI LIỆU “OKR CÁ NHÂN”