Microlearning – Xu hướng học tập trong thời đại mới

2022-06-16T11:27:39+07:00Dành cho L&D|

Microlearning là mô hình học tập chia khối kiến thức lớn thành các thông tin nhỏ, theo từng đợt ngắn. Người học dễ dàng tiếp [...]