Microlearning – Xu hướng học tập trong thời đại mới

2021-02-05T13:36:34+07:00Dành cho L&D|

Microlearning là mô hình học tập chia khối kiến thức lớn thành các thông tin nhỏ, theo từng đợt ngắn. Người học dễ dàng [...]