9 lầm tưởng phổ biến về Chương trình Elearning

2022-06-15T16:02:43+07:00Dành cho L&D|

71% chuyên gia HR cho rằng thế hệ nhân viên hiện nay không đủ kỹ năng cần thiết (số liệu từ Udemy for Business). Do [...]