Nhà quản lý thế kỷ 21: Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại

2022-06-30T09:41:59+07:00Dành cho doanh nghiệp|

Các nhà quản lý ngày nay phải đương đầu với những thách thức mới do tác động từ sự thay đổi chóng mặt trong các [...]