Phụ nữ – Nhân tố gia tăng thị phần cho doanh nghiệp

2021-03-02T09:34:01+07:00Dành cho doanh nghiệp|

Theo Tiếp thị 4.0 (Philip Kotler), các doanh nghiệp nên tập trung tiếp thị dịch vụ/ sản phẩm của mình vào YWN, viết tắt [...]