F&B: Áp dụng nguyên tắc 80/20 vào doanh nghiệp

2022-06-30T09:05:09+07:00Logistics|

Có một lý thuyết hoặc nguyên tắc cực kỳ phù hợp và có thể có tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp F&B. Nguyên [...]