Microlearning giúp mở rộng và cá nhân hóa đào tạo

2022-06-16T14:08:26+07:00Dành cho L&D|

Khả năng mở rộng (scale) là lợi thế rất lớn của elearning so với phương pháp đào tạo có người hướng dẫn (ILT). Rất dễ [...]