Đào tạo nhân sự trong các công ty siêu tăng trưởng

2022-06-17T17:33:05+07:00Dành cho L&D|

Tôi đã có cơ hội tổ chức hội thảo cho một nhóm các nhà lãnh đạo đào tạo nhân sự từ một số công ty [...]