Đào tạo trực tuyến – Chìa khóa cho L&D trong kỷ nguyên 4.0

2022-06-16T11:24:09+07:00Dành cho L&D|

Tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao khiến công tác đào tạo nội bộ ngày càng trở thành nhiệm vụ quan trọng trong [...]