Đào tạo trực tuyến – Chìa khóa cho L&D trong kỷ nguyên 4.0

2021-02-05T10:51:58+07:00Dành cho L&D|

Tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao khiến công tác đào tạo nội bộ ngày càng trở thành nhiệm vụ quan trọng [...]