9 kỹ năng mà nhà quản lý nhân sự (HRM) không thể thiếu

2022-06-16T16:37:19+07:00Dành cho L&D|

Là một quản lý khối nhân sự (HRM), bạn đã có đủ 9 kỹ năng dưới đây chưa? Khi phỏng vấn một ứng viên tiềm [...]