Top 5 lợi ích không thể bỏ qua của Microlearning

2022-06-15T16:39:37+07:00Dành cho L&D|

Nghiên cứu cho thấy gần 70% số lượng người thích học khi đang di chuyển. Các tổ chức đã bắt đầu bỏ qua phương pháp [...]