Microlearning – Bàn đạp cho những Marketer tài năng

2022-06-16T11:35:50+07:00Dành cho L&D|

Microlearning chính là giải pháp và bàn đạp cho những người làm marketing trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi kỹ [...]