Xây dựng kế hoạch chi tiết để làm việc từ xa: Những bài học từ Trung Quốc

2021-02-06T14:12:41+07:00Đào tạo thời đại Covid|

Là ngôi nhà của rất nhiều công ty lớn nhất thế giới, Trung Quốc đem đến các bài học cho những cá nhân và [...]