10 bước giúp thuyết trình tuyệt đỉnh trước đám đông

2022-06-29T09:29:16+07:00Phát triển bản thân|

Ở bất kỳ vị trí nào, dù một chuyên viên trình bày một báo cáo hay một CEO đứng trước các cổ đông quan trọng, [...]