Cách phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) thành công

2021-02-05T10:19:42+07:00Dành cho L&D|

Giống như tên gọi của nó, Phân tích nhu cầu đào tạo (Training Needs Analysis- viết tắt: TNA) là xuất phát điểm quan trọng [...]