Cách phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) thành công

2022-06-06T16:41:38+07:00Dành cho L&D|

Giống như tên gọi của nó, Phân tích nhu cầu đào tạo (Training Needs Analysis- viết tắt: TNA) là xuất phát điểm quan trọng để [...]