Ebbinghaus tạo ra Đường cong quên lãng, Microlearning tạo nên Đường cong duy trì.

2021-02-06T09:40:01+07:00Dành cho L&D|

Hãy tạm quên đi Đường cong quên lãng của Ebbinghaus… Hãy tạm thời quên đi những gì bạn biết về Đường cong quên [...]