7 lý do khiến đào tạo nhân viên thất bại và cách giải quyết

2022-06-23T16:28:28+07:00Dành cho L&D|

Ở Hoa Kỳ – quốc gia tiến bộ nhất thế giới, các tổ chức đã chi hơn 70 tỷ đô la cho đào tạo nhân [...]