Agile microlearning: Lời giải cho bài toán đào tạo nội bộ

2021-02-06T10:21:16+07:00Dành cho L&D|

Với đặc trưng là những bài học trực tuyến dài từ 2-7 phút, Agile microlearning đang được coi là lời giải cho những doanh [...]