Đào tạo nhân sự & cách thay đổi “kích cỡ” phù hợp

2022-06-10T15:27:56+07:00Dành cho L&D|

Một kích cỡ KHÔNG thể vừa với tất cả Không có hai người học nào giống nhau, nhưng doanh nghiệp lại thường sử dụng một [...]