Đường cong duy trì của Microlearning

2022-06-16T11:33:23+07:00Dành cho L&D|

Đường cong duy trì của Microlearning được coi là một giải pháp giúp cải thiện chất lượng học tập, đào tạo trong doanh nghiệp. Vậy [...]