L&D gỡ khó khăn trong việc tổ chức đào tạo như thế nào?

2022-06-27T09:55:33+07:00Dành cho L&D|

Trong doanh nghiệp, đào tạo nội bộ yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận và phòng ban khác nhau. Không chỉ [...]