Elearning + Microlearning = Giải pháp đào tạo hoàn hảo

2022-06-16T11:30:19+07:00Dành cho L&D|

Các chuyên gia L&D đang gặp vô vàn khó khăn trong việc xây dựng tinh thần học tập ở nhân viên. Bài viết này nói [...]