E-learning và lí do chưa sẵn sàng sử dụng của doanh nghiệp

2022-06-27T09:14:43+07:00Dành cho L&D|

Theo báo cáo về học tập tại nơi làm việc của LinkedIn 2018, 94% nhân viên nói rằng họ sẽ gắn bó với một tổ [...]