Tầm quan trọng của đào tạo đối với công ty khởi nghiệp

2022-06-23T17:32:18+07:00Dành cho L&D|

Ở bất kỳ đâu trên thế giới, các công ty khởi nghiệp là những tổ chức dễ bị tổn thương nhất trong giai đoạn đầu [...]