Agile Learning đang thay đổi ngành L&D

2022-06-15T17:19:09+07:00Dành cho L&D|

Chuyển đổi kỹ thuật số tác động đến mọi lĩnh vực công nghiệp. Nhân sự thuần thục các kỹ năng số là điểm khác biệt [...]