tổ chức

2021-09-01T14:58:26+07:00

Khóa học “Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức sự kiện” sẽ giúp bạn có thể lập kế hoạch và tổ chức những sự kiện hấp dẫn, từ những sự kiện quy mô nhỏ được tổ chức trong căn phòng hội thảo đến những lễ kỷ niệm hoành tráng với quy mô hàng nghìn người.

Go to Top