LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC

 • Trình bày được những bước và những việc bạn cần chuẩn bị trước khi tiếp cận một khách hàng qua điện thoại

 • Sở hữu những công cụ hữu hiệu để tạo ấn tượng với khách hàng khi bán hàng qua điện thoại

 • Xử lý từ chối khi bán hàng qua điện thoại

 • Sắp xếp, quản lý thời gian và công việc hiệu quả

 • Nhận biết để phòng tránh những điều tiêu cực khi bán hàng qua điện thoại

THông tin khóa học

 • Ai nên học khóa học này?

  Nhân viên bán hàng

 • Học phí thì sao?

  Học phí khóa học là 780.000 VNĐ

 • Thời hạn khóa học

  Bạn sẽ được học khóa học mãi mãi

Một bài học trong khóa học