LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ các kĩ năng cần để giải quyết vấn đề
 • Sử dụng được các mô hình giải quyết vấn đề và tránh các bẫy giải quyết vấn đề
 • Điều chỉnh phong cách ra quyết định cá nhân
 • Sử dụng được quy trình ra quyết định, các công cụ và kĩ thuật ra quyết định khác nhau để tạo, đánh giá và lựa chọn các hành động thay thế
 • Xác định các tình huống không chắc chắn
 • Vượt qua các tình huống không chắc chắn
 • Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định
 • Áp dụng các khái niệm để phát triển cá nhân và tăng hiệu quả của tổ chức

Học phí của khóa học là 1.590.000 VNĐ

NỘI DUNG CHI TIẾT

Những điều căn bản về ra quyết định và giải quyết vấn đề

 • Có bao nhiêu loại vấn đề thường gặp?
 • Các loại tư duy thường gặp
 • Vấn đề hay dấu hiệu
 • Những đặc điểm của một phương án khả thi
 • Các biến số cần xem xét trước khi ra quyết định

Nâng tầm năng lực ra quyết định và giải quyết vấn đề của bản thân

 • Dùng ma trận Eisenhower để đặt độ ưu tiên
 • Sử dụng công cụ SWOT để tìm giải pháp đúng
 • Đánh giá lợi ích và giá thành với công cụ BCG
 • Dùng mô hình GROW để theo đuổi đúng mục tiêu
 • Sử dụng 5 câu hỏi Tại sao để truy tìm gốc rễ vấn đề

Hiểu quyết định của người khác

 • Ma trận Rumsfeld: Làm thế nào để phân tích rủi ro
 • Nguyên tắc Pareto là gì?
 • Mô hình Thiên nga đen: Tại sao kinh nghiệm không giúp bạn thông minh hơn
 • Song đề tù nhân: Khi nào bạn nên tin tưởng ai đó
 • Mô hình lãnh đạo tình huống

Tư duy không vội vã thông qua việc xem xét kĩ lưỡng

 • Sử dụng mô hình 7S của McKinsey để lèo lái doanh nghiệp
 • Sử dụng công cụ BSC để thiết lập mục tiêu trong tổ chức
 • Phân tích CATWOE để hiểu rõ bức tranh lớn trong tổ chức
 • Dùng bản phác thảo mô hình kinh doanh như thế nào?
 • Hãy cẩn trọng khi mọi chuyện khởi đầu quá tốt đẹp

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC