Khóa học này sẽ giúp bạn

 • Hiểu được nguyên lý căn bản của việc đặt mục tiêu trong tổ chức

 • Hiểu được các nguyên lý căn bản của OKR

 • Thực hành nhận diện được OKR tốt

 • Đánh giá được hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua công cụ CFR

 • Biết cách triển khai OKR tại doanh nghiệp

Thông tin khóa học

 • Phân loại

  Kiến thức quản trị

 • Đối tượng

  Cán bộ cấp trung, lãnh đạo

 • Thời lượng khoá học

  4 giờ

 • Học phí

  1.570.000 VNĐ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN VỀ MỤC TIÊU

 • Hiểu về tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu
 • Sử dụng hiệu quả mục tiêu kéo dãn
 • Phân biệt nhiều mục tiêu và mục tiêu hỗn hợp
 • Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu của nhóm và độ cam kết của cá nhân

THIẾT LẬP MỤC TIÊU OKR

 • Phân biệt OKR và KPI
 • Những nguyên lý nền tảng của OKR
 • Thiết lập kết quả then chốt tốt
 • Câu chuyện mở rộng mục tiêu của Chrome
 • Đồng bộ mục tiêu OKR theo chiều dọc và chiều ngang
 • Căn chỉnh mục tiêu với chiến lược của tổ chức

TỪ LẬP KẾ HOẠCH ĐẾN THỰC THI HIỆU QUẢ

 • Quy trình lập kế hoạch hiệu quả
 • Ai làm gì và phản hồi như thế nào trong OKR
 • Theo dõi tiến độ OKR
 • Công cụ quản lý công việc liên tục: OKRs, CFRs
 • Huấn luyện và khuyến khích nhân viên thông qua các nhiệm vụ

ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CỦA TỔ CHỨC

 • Đánh giá hiệu suất của tổ chức và cá nhân
 • Cách đối diện với sự phản đối và từ bỏ công việc của nhân viên
 • Thận trọng với lương thưởng cho hiệu suất
 • Áp dụng lí thuyết điểm hạn chế để cải tiến hiệu suất của doanh nghiệp