LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ các khái niệm căn bản của thương lượng
 • Hiểu quy trình thương lượng hiệu quả
 • Sử dụng được các chiến lược thương lượng để đạt được mục tiêu của tổ chức
 • Vượt qua các rào cản của cuộc thương lượng
 • Tránh những sai lầm trong tư duy trong quá trình thương lượng

NỘI DUNG CHI TIẾT

Số lượng video bài học: 29 ~ 3 giờ

Các khái niệm cơ bản về thương lượng

 • Các hình thức thương lượng
 • 4 khái niệm căn bản trong thương lượng
 • 9 bước đi đến thỏa thuận

Các chiến thuật bên bàn thương lượng

 • Chiến thuật cho các cuộc thương lượng được mất ngang nhau
 • Các chiến thuật cho thương lượng hợp nhất
 • Dàn xếp cuộc thương lượng của bạn
 • Cách sử dụng lợi thế trong thương lượng
 • Đánh giá quá trình thương lượng

Rào cản cho các cuộc thoả thuận

 • Vượt qua những trở ngại về cơ cấu
 • Bí quyết làm việc với những người gây cản trở
 • Làm thế nào để vượt qua khó khăn trong giao tiếp
 • Tác động của cảm xúc đến thương lượng
 • Cân nhắc yếu tố thời gian khi ra quyết định

Những sai lầm trong tư duy

 • Cách giải quyết những mong đợi phi lý
 • Tầm quan trọng của các mối quan hệ
 • Thuyết phục bằng sự đề n đáp qua lại
 • Cải thiện liên tục kỹ năng thương lượng của bạn
 • 5 gợi ý cải thiện năng lực thương lượng của tổ chức

HỌC PHÍ THÌ SAO?

Học phí của khóa học là 1.755.000 VNĐ

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC