LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

 • Làm quen với những thay đổi trong trách nhiệm hàng ngày của mình
 • Hiểu rõ các chức năng cơ bản của nhà quản lí
 • Giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề thực tế hàng ngày
 • Hướng dẫn một nhân viên đàm phán với cấp trên của mình
 • Hiểu rõ vai trò của niềm tin với sự thành công của bản thân
 • Quản lí cảm xúc của cá nhân và nhóm
 • Gắn kết những nhiệm vụ chiến lược của công ty
 • Hiểu được tác động của chiến lược công ty với công việc của mình
 • Áp dụng các kĩ thuật, phương pháp đã được chứng minh để thể hiện xuất sắc công việc của mình
 • Giúp mỗi nhân viên dưới quyền thể hiện tốt nhất năng lực của bản thân
 • Phát triển mối quan hệ 1:1 giữa bạn và nhân viên

THông tin khóa học

Học phí: 920.000 VNĐ

Số lượng video bài học: 52

Tổng thời lượng các video: ~ 3.5 giờ

Các nội dung chính của khóa học giúp bạn đạt được các mục tiêu trên

 • Quản trị cảm xúc
 • Quản lí công việc hiệu quả
 • Bắt đầu và kết thúc công việc
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Làm chủ cảm xúc để thành công trong giao tiếp

NỘI DUNG CHI TIẾT

Sống sót trong tháng đầu tiên

 • Cân bằng cảm xúc của bạn trong quá trình chuyển tiếp thành quản lí
 • Định vị bản thân là nhà quản lý
 • Nhà quản lý và nhà lãnh đạo
 • Định nghĩa sự thành công của bạn và đội ngũ

Đối diện với những cuộc họp

 • 6 nguyên lý của những cuộc họp thành công
 • Các hình thức họp thường gặp
 • Chuẩn bị trước cuộc họp như thế nào?
 • Những việc cần làm trong suốt thời gian họp
 • Làm gì với công việc sau cuộc họp?

Bạn có thể đóng góp được gì?

 • Đặt độ ưu tiên với Ma trận Eisenhower
 • Quy trình ra quyết định hiệu quả
 • Sử dụng 5Whys để giải quyết gốc rễ vấn đề
 • Giải quyết vấn đề thực tiễn bằng 7 bước theo phương thức Toyota
 • Học cách nói Không

từ tôi đến chúng ta

 • Dùng team Canvas để thiết lập nền tảng cộng tác nhóm
 • Làm thế nào để xây dựng OKR cho nhóm làm việc?
 • Quản lý thế hệ Y như thế nào?
 • Giao phó công việc như thế nào?
 • Những yếu tố giữ chân nhân viên trong tổ chức

Nâng cao hiệu quả việc quản lí của bạn

 • Thế nào là ảo tưởng kế hoạch khi làm việc
 • 5 cấp độ lãnh đạo theo Jim Collins
 • Chu trình cải tiến liên tục PDCA
 • Cách nuôi dưỡng tư duy phát triển
 • Tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân từ trong tổ chức của bạn

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC