Khóa học này sẽ giúp bạn

 • Hiểu giá trị của Kaizen
 • Hiểu phương pháp nhận biết lãng phí 3M
 • Hiểu phương pháp 2S, 5S để quản lí không gian làm việc
 • Áp dụng được phương pháp 2S
 • Hiểu phương pháp thực hành Kaizen: PDCA
 • Áp dụng phương pháp nâng cao chất lượng bằng chất lượng tự thân
 • Áp dụng phương pháp điều tra và giải quyết vấn đề 5WHYs
 • Áp dụng phương pháp hỏi để truy tìm vấn đề
 • Áp dụng loại bỏ lãng phí tổng thể sử dụng Value Stream Mapping
 • Hiểu phương pháp xây dựng hệ thống Kaizen
 • Áp dụng các phương pháp thực hành cải tiến liên tục trong Agile: GladSadMad, Speedboat, StarFish
 • Áp dụng phương pháp thảo luận nhóm tập trung, hiệu quả: Lean Coffee

NỘI DUNG CHI TIẾT

Nhận biết Kaizen và Retrosepective

 • Kaizen là gì?
 • Góp nhặt liên tục những cải tiến nhỏ
 • Cải tiến liên tục trong công việc và tại chính nơi làm việc
 • Muri – Muda – Mura
 • 7 loại lãng phí trong các môi trường khác nhau
 • Giảm lưu trữ trong 10 bước
 • 5 quy tắc của Deming
 • Sử dụng 5S để cải tiến liên tục

Không thể phát sinh lỗi với Value Stream Map

 • Chiến lược 4 điểm tránh phát sinh lỗi
 • Thực hành đặt câu hỏi Socrates để làm rõ vấn đề
 • Value Stream Map là gì?
 • 7 gợi ý để thành công
 • Xác định yêu cầu của khách hàng
 • Xác định các thành tố
 • Tạo dòng nguyên liệu
 • Xác định dòng thông tin
 • Xác định yếu tố thời gian
 • Nguyên tắc Lean và tương lai của Value Stream Map
 • Chiến lược kéo hay đẩy?

Xây dựng hệ thống đề xuất Kaizen

 • 3 thành phần cấu trúc cơ bản của hệ thống Kaizen
 • Ý tưởng sẽ được trả tiền
 • Biến người lao động lơ là thành chu đáo
 • Tiêu chuẩn đánh giá và các cấp độ đánh giá đề xuất
 • Xây dựng hệ thống hòm thư góp ý “di động” như thế nào?
 • Biểu mẫu đề xuất chú trọng hiệu quả

Agile Retrospectives - Phát huy trí tuệ tập thể

 • Kỹ thuật cải tiến Glad-Sad-Mad
 • Sẻ dụng Speedboat và Start-Stop-Continue để cải tiến
 • Tổ chức hoạt động Lean Coffee để thảo luận hiệu quả

HỌC PHÍ THÌ SAO?

Học phí của khóa học là 780.000 VNĐ

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC

BẠN CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA