CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SỐ AGILEARN

Agilearn mang trong mình sứ mệnh nâng cao năng lực cho các tổ chức có tư duy tiến bộ thông qua các giải pháp đào tạo và huấn luyện hiện đại.

Agilearn đi tiên phong trong công cuộc hiện đại hóa phương pháp học tập cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi xây dựng các khóa học dựa trên nền tảng agile micro-learning kết hợp với các nguồn kiến thức uy tín trên thế giới. Các video bài học được thiết kế sinh động, ngắn gọn mang tính ứng dụng cao đem lại trải nghiệm học tập nhanh nhất, hấp dẫn nhất.

New Learning – New Earning