Kỹ năng khác

2021-02-03T22:44:53+07:00

Khóa học “Quản lý và sắp xếp kho hàng” giúp bạn hiểu rõ các hoạt động vận hành trong kho hàng, cách để tối đa hóa hiệu quả của các hoạt động đó, các công cụ hữu ích để quản lý và sắp xếp kho hàng hiệu quả, cũng như những lưu ý về an toàn và sức khỏe tại kho hàng.

Go to Top