• BẠN CÓ BIẾT:

Mã gen học tập của thế hệ Millennials thay đổi như thế nào so với các thế hệ trước là gì?

Xu hướng đào tạo đang có những thay đổi gì để thích ứng với thói quen học tập của thời đại mới?

Triết lý Agile Microlearning là gì? Lợi ích Agile Microlearning mang lại là gì?

Mã gen mới của việc học tập
 • Mã gen mới của việc học tập

Lực lượng lao động ngày nay đa số thuộc thế hệ Millennials. Đây là những người sinh ra trong khoảng thời gian 1980 đến 1995. Họ là thế hệ đầu tiên được tiếp cận các phương tiện truyền thông xã hội. Chính vì vậy, thói quen học tập của Millennials mang nhiều đặc điểm thú vị.

Các báo cáo của Deloitte (2018) và thống kê của Udemy (2018) cho rằng: việc học tập của thế hệ này có một số điểm cần lưu ý:

 • Muốn học tập theo bối cảnh và gắn với vị trí, vai trò và lộ trình phát triển nghề nghiệp

 • Không thích việc lên lớp truyền thống, mà thích học phi chính thống, học hàng ngày

 • Muốn học các khối kiến thức nhỏ, được cập nhật liên tục

 • Muốn được học mọi lúc, mọi nơi, trên đa dạng thiết bị

 • Muốn việc học tập mang tính xã hội: có thảo luận, trao đổi, góp ý từ người xung quanh

 • Xu hướng đào tạo

Những đặc điểm học tập mới của thế hệ Millennials, cùng với sự thay đổi của thời đại đã dẫn dắt việc đào tạo trong doanh nghiệp đi theo xu hướng mới.

 • Việc học trở thành một phần trong dòng công việc (Learning in flow of work). Hoạt động đào tạo sẽ thực sự thành công khi ranh giới giữa học tập và làm việc được xóa bỏ. Tổ chức cần giúp người học dễ dàng tìm được những kiến thức mình cần và áp dụng ngay vào công việc.

 • Học viện năng lực (Capability Academy). Các tổ chức ngày nay không chỉ hướng đến việc xây dựng kho bài giảng nội bộ. Họ hướng đến việc tạo ra những không gian ảo. Tại đó mọi người sẽ cùng nhau học hỏi, chia sẻ và xây dựng kiến ​​thức chuyên môn – nhằm phát triển năng lực chiến lược cần thiết để tạo ra, đổi mới và thích ứng với tương lai. Do đó, những gì một nhân viên học gắn chặt với năng lực cần thiết để tổ chức kiến tạo lợi thế cạnh tranh.

Xu hướng học tập

Nguồn: joshbersin.com

Agile Microlearning

Vòng lặp phát triển và phản hồi liên tục

Triết lý của Agilearn chịu sự ảnh hưởng của triết lý Agile Microlearning. Trong đó:

 • Agile: Vốn được sử dụng trong ngành phần mềm và quản trị dự án. Tư tưởng lớn nhất mà Agile Microlearning tiếp nhận là việc thực hiện những vòng lặp phát triển và phản hồi liên tục. Vòng lặp phát triển gắn với quá trình học sau đó áp dụng liên tục vào công việc của người học. Từ đó, người học nhận phản hồi, tiếp tục học sâu hơn và cải tiến công việc để năng cao hiệu suất. Những phản hồi từ phía người học cũng sẽ là đầu vào để tiếp tục phát triển chương trình, từ đó mang lại những nội dung học gần với nhu cầu của người học nhất.

 • Microlearning: Mang trong mình triết lý của phương pháp Microlearning, Agile Microlearning tập trung vào người học. Lấy người học làm trung tâm của quá trinh thiết kế và cung cấp chương trình.

 • Ba trụ cột của Agile Microlearning

Bài học ngắn 2-7 phút

Tính thực tế cao

Linh hoạt và cá nhân hóa

đột phá năng suất cá nhân
 • Lợi ích của Agile Microlearning

 • Dễ dàng duy trì sự tập trung trong lúc học

 • Học tập đơn giản hóa

 • Học theo nhu cầu, mục tiêu

 • Tranh thủ học mọi lúc mọi nơi

 • Đa dạng thiết bị (máy tính, mobile)

Các sản phẩm của Agilearn

Agilearn Cloud
Giải pháp nội dung
Agilearn Studio