Xây dựng một tổ chức học tập là công việc không hề dễ dàng. Quá trình xây dựng phải được bắt đầu từ một loạt các bước cụ thể và phân phối một cách rộng rãi. Nó không giống một quy trình kinh doanh với những hoạt động như hậu cần, thanh toán, thực hiện đơn hàng và phát triển sản phẩm.

Quá trình học tập liên quan đến tạo, thu thập, giải thích và phổ biến nội dung. Nói cách khác, nó bao gồm:

  • Rút kinh nghiệm để phát triển và thử nghiệm các mô hình học tập;
  • Tích cực tiếp thu kiến thức một cách thông minh;
  • Theo dõi sát sao tình hình và những xu hướng học tập mới;
  • Phân tích một cách chặt chẽ kỷ luật và giải thích để xác định, giải quyết những vấn đề nảy sinh.

Việc huấn luyện, đào tạo phải được nhân rộng ra toàn bộ tổ chức, từ cả nhân viên mới lẫn nhân viên hiện tại.

Để mang lại tác động tối đa, kiến ​​thức phải được chia sẻ có hệ thống và được xác định rõ ràng. Việc chia sẻ diễn ra giữa các cá nhân, nhóm hoặc toàn bộ tổ chức. Kiến thức theo đó được truyền tải theo chiều dọc trong công ty.

Chẳng hạn, quá trình chia sẻ kiến ​​thức có thể được tập trung vào bên trong, hướng tới hành động mang tính khắc phục. Ngay sau khi dự án hoàn thành, quy trình có thể yêu cầu kiểm toán hoặc đánh giá sau đó được chia sẻ với những người khác tham gia vào các nhiệm vụ tương tự.

Ngoài ra, việc chia sẻ kiến ​​thức có thể được định hướng ra bên ngoài. Ví dụ trong các diễn đàn được lên lịch thường xuyên với khách hàng hoặc các chuyên gia về chủ đề cụ thể. Họ sẽ đưa ra những quan điểm về các hoạt động hoặc thách thức mà công ty phải đối mặt.

Cùng với nhau, các quy trình cụ thể này đảm bảo rằng thông tin thiết yếu sẽ được truyền đạt nhanh chóng và hiệu quả giúp mọi thành viên thấu hiểu và áp dụng vào từng hành động.

Ví dụ nổi tiếng nhất là Quy trình Đánh giá Hành động (AAR – After Action Review) của quân đội Hoa Kỳ. AAR hiện được nhiều công ty sử dụng, bao gồm một cuộc phỏng vấn có hệ thống sau mỗi nhiệm vụ, dự án hoặc hoạt động quan trọng.

AAR – Phương pháp nổi tiếng của quân đội Hoa Kỳ (Ảnh: military.com)

Quá trình này được đóng khung bởi bốn câu hỏi đơn giản: Chúng ta đã đặt ra để làm gì? Điều gì thực sự đã xảy ra? Tại sao nó lại xảy ra? Chúng ta đã học được gì? (Những hoạt động nào chúng ta duy trì và chúng ta cải thiện điều gì?)

Trong quân đội, các bài học được cung cấp nhanh chóng, ở mọi cấp bậc trên dưới dưới sự quản lý của người chỉ huy. Đi kèm với đó là xây dựng những trang web để bao quát và xét duyệt khen thưởng hoặc xử phạt. Sau đó, kết quả cuối cùng được mã hóa bởi Trung tâm Học tập Quân đội. Việc phổ biến và mã hóa quá trình học tập như vậy là cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào.

Theo Harvard Business Review